Tenmet ab - lastsäkring för lastbilar

Kostnadseffektiv lastsäkring

 

Företaget utvecklar innovativa och kostnadseffektiva lösningar för förbättrad lastsäkring....

Vår vision är att minska antalet trafikdödade, allvarligt skadade samt reducera materiella kostnader.

Tenmet används idag vid MariTerms, TYA:s, och Försvarsmaktens utbildningar i lastsäkring.

Polismyndigheten och Kustbevakningen använder Tenmet vid sina trafikkontroller.

Vår produkt har svenskt patent (nummer 535527) och vårt europeiska patent är publicerat.

 

Nyhet Tenmet
 

 

Nyhet Tenmet
 

Lastsäkring

Korrekt lastsäkring är viktigt! Se YouTube filmerna nedan genom att klicka på dem.
 

Lastsäkring - Del 1Lastsäkring - Del 2